नैसर्गिक प्रदेश

नैसर्गिक प्रदेश

views

4:35
दृष्टीने हवामान, वनस्पती, प्राणी यांमध्ये आढळणाऱ्या सारखेपणामुळे काही प्रदेशांचा वेगळेपणा सहजपणे लक्षात येतो. हे प्रदेश नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असल्याने त्यांना नैसर्गिक प्रदेश असे म्हणतात.