नैसर्गिक प्रदेश

विशिष्ट खंडीय स्थानामुळे वेगळे दिसणारे प्रदेश

views

4:02
९ प्रदेशांशिवाय काही प्रदेश त्यांच्या विशिष्ट खंडीय स्थानामुळे वेगळे दिसून येतात. उदा. चिनी प्रदेश, सेंट लॉरेन्स प्रदेश