नैसर्गिक प्रदेश

स्थानिक परिस्थितींमुळे वेगळे दिसणारे प्रदेश

views

4:04
उष्ण तापमान व उपलब्ध पाणी यांवरून या नैसर्गिक प्रदेशांशिवाय स्थानिक प्रदेशातील परिस्थितीमुळे काही प्रदेश वेगळे दिसून येतात.