सूर्य, चंद्र व पृथ्वी

चंद्रग्रहण

views

4:38
चंद्र आपल्या परिभ्रमण मार्गावरून जाताना जेव्हा पृथ्वीच्या छायेत प्रवेश करतो तेव्हा चंद्रग्रहण घडून येते.