हवेचा दाब

प्रदेशाची उंची व हवेचा दाब

views

3:14
हवेमध्ये असणारे धूलिकण, बाष्प, जड वायू यांसारख्या घटकांचे प्रमाण भूपृष्ठालगत म्हणजे जमिनीलागत जास्त असते.