भरती- ओहोटी

त्सुनामी

views

3:28
सागरतळाशी होणाऱ्या भूकंपामुळे व ज्वालामुखीमुळे निर्माण होणाऱ्या या प्रचंड उंचीच्या विध्वंसक लाटांनाच त्सुनामी असे म्हणतात.